สาส์นจากผู้อำนวยการ
พล.ต.อ.ประเสร็ฐ และคุณหญิงน้อย รุจิรวงศ์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาของเรามา ในปี พ.ศ.2504 เป็นเวลากว่า 51 ปีผ่านมาแล้ว ถ้าเป็นคนก็เรียกได้ว่า ผ่านมาครึ่งค่อนชีวิต มีประสบการณ์มากมาย รุจิเสรีของเราก็เหมือนกัน เป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัย ให้ความรู้กับนักเรียนมาแล้วมากมาย ให้โอกาสเด็กๆ ได้ฝึกทำงานกลุ่ม ทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการทำงาน

"truth conquers all things" ความจริงชนะทุกสิ่ง เป็นคติพจน์ของโรงเรียนของเรา..จงจำได้..ความจริงเท่านั้น จงพูดแต่ความจริง ถ้าเราโกหกครั้งแรกเราต้องโกหกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และมีครั้งต่อๆไปเสมอ แล้วเราก็ต้องจำว่าเราโกหกอะไรไว้ด้วย แต่ถ้าเราพูดความจริง ยึดมั่นในความจริง เราไม่ต้องจดจำอะไรเลยเพราะสิ่งที่พูด สิ่งที่ทำ เป็นความจริงทั้งนั้น
"ครูรู้สึกดีใจ ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นลูกศิษย์ทำงาน ทำกิจกรรม ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือครู การเป็นคนมีน้ำใจ เป็นคนดี เป็นที่ต้องการมากในสังคมปัจจุบัน ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนทำตนเป็นคนดี มีวิชา กล้าแสดงออก ให้สมกับปรัชญาของโรงเรียน ให้สมกับความเป็นลูกศิษย์ของรุจิเสรี
"
นางปวลี เทพไกรวัล
นางปวลี รุจิรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิเสรี